Sơ đồ Mặt bằng khu:
Bán đất dự án Xây dựng Hà Nội Nhơn Trạch


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Minh Phú, Điện thoại tư vấn: 0933221148

 

Call: 0933221148