Sơ đồ Mặt bằng khu:






Nhà đất Nhơn Trạch bán từ 3 tỷ đến 5 tỷ


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Minh Phú, Điện thoại tư vấn: 0933221148

 

Call: 0933221148